1. Wstępna adap­ta­cja do środo­wi­ska wodnego.
 2. Nauka wyde­chu do wody.
 3. Nauka wyczu­wa­nia wyporu wody.
 4. Nauka leże­nia na piersiach.
 5. Nauka leże­nia na grzbiecie.
 6. Nauka pośli­zgu na pier­siach i grzbiecie.
 7. Nauka naprze­mian­stron­nej pracy nóg na pier­siach i grzbiecie.
 8. Nauka ele­men­tar­nej pracy rąk na pier­siach i grzbiecie.
 9. Nauka koor­dy­na­cji pracy ramion z odde­chem w pły­wa­niu na pier­siach i grzbiecie.
 10. Nauka skoku na nogi do wody.
 11. Dosko­na­le­nie pły­wa­nia krau­lem na pier­siach– prze­pły­wa­nie coraz dłuż­szych odcinków.
 12. Dosko­na­le­nie pły­wa­nia na grzbie­cie– prze­pły­wa­nie coraz dłuż­szych odcinków.
 13. Nauka wśli­zgów do wody z brzegu basenu.
 14. Nauka skoku na główkę.